Opzegging van uw huurovereenkomst bij verhuizing

Gaat u verhuizen en wilt u de huurovereenkomst beëindigen, geef dit op tijd door met inachtneming van de opzegtermijn die u in uw huurovereenkomst kunt nalezen. U kunt uw huuropzegging per e-mail naar ons toesturen via beheer@vivenda-vastgoedmanagement.nl

Als wij uw huuropzegging verwerkt hebben, ontvangt u een bevestiging hiervan met de vervolgstappen van ons retour. In deze bevestiging kunt u nalezen hoe de voor- en eindinspectie van uw woning geregeld zijn en wanneer u de waarborgsom kunt terug ontvangen. 

Vergeet niet uw lopende contracten voor nutsvoorzieningen, tv- en internet tijdig te beeindigen of te verhuizen en uw post te laten doorsturen.